Obchody Święta Pracowników Służb Społecznych

Drukuj
Utworzono: wtorek, 22, listopad 2016

  21 listopada 2016 w Auli im. Wiesława Wody Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się uroczystość Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego i Wszystkich Służb Społecznych, w której wzięli udział przedstawiciele tarnowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podczas spotkania wręczono zasłużonym pracownikom pomocy społecznej odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uroczystego wręczenia medali za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski oraz Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. 

  Gratulacje z okazji wyróżnienia w VI edycji Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans 2016” otrzymała Małgorzata Proszowska, Dyrektor MOPSu wraz koordynatorami projektu „Wiem więcej – pomagam świadomie”.  Kolejnym wyróżnionym został Jakub Słowik, który otrzymał tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2016 w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Laureat posiada bogate doświadczenie w pracy z seniorami, młodzieżą, osobami chorymi psychosomatycznie, bezdomnymi, bezrobotnymi i rodzinami wieloproblemowymi.  Szczególne podziękowanie za pomoc okazywaną doświadczonym przez los i chorobę mieszkańcom domu otrzymała siostra Katarzyna Dzierżanowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnowie.  Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu MONK.

 Aktualnie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych jest 606 pracowników, w tym 72 pracowników socjalnych. W organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne Gminy zatrudnionych jest 187 osób, z czego sześć to pracownicy socjalni. W tegorocznym święcie uczestniczyły wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz pożytku publicznego, które realizują zadania z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej.

 

autor: I. Krynicka
(źródło: www.tarnow.pl)

 


 

 

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Obchody Święta Pracowników Służb Społecznych.
Powered by Joomla 1.7 Templates