"Alkohol - świat zatopionych marzeń"

Drukuj
Utworzono: piątek, 14, wrzesień 2012

"Alkohol - świat zatopionych marzeń"

  Ruszyła VIII edycja projektu projektu profilaktycznego "Alkohol - świat zatopionych marzeń". Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Pogotowie Opiekuńcze w Tarnowie". Projekt jest adresowany do szkół i placówek  oraz instytucji z terenu miasta i powiatu tarnowskiego. Obejmuje zadaniami programowymi okres od września 2012 roku do czerwca 2013, stwarzając możliwość wzajemnego poznania się, integracji oraz rozwijania zainteresowań, umiejętności oraz promowania własnej jednostki.

  Patronat medialny nad projektem sprawuje Radio RDN Małopolska, a wśród instytucji współpracujących z projektem są: Urząd Miasta Tarnowa - Centrum Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Szpital im. Szczeklika, Komenda Miejska Policji, Poradnia Specjalistyczna "ARKA", Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespoły Interdyscyplinarne działające w strukturach Urzędu Miasta oraz Zespoły Kurateli Zawodowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie. W obecnej edycji przewiduje się zaangażowanie bezpośrednio w projekt blisko 1200 osób.

 

Zapraszamy do współuczestnictwa i miłej wspólnej zabawy!

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 "Alkohol - świat zatopionych marzeń".
Powered by Joomla 1.7 Templates