Centrum

 

  Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie jest efektem zmian w systemie opieki społecznej i zostało utworzone 1 kwietnia 2012 r. w oparciu o zasoby kadrowe tarnowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jest jednostką budżetową Gminy Miasta Tarnowa utworzoną w celu pełnej i wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej następujących placówek:

  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom" w Tarnowie,
  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie,
  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Tarnowie,
  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pogotowie Opiekuńcze" w Tarnowie.

 Centrum działa w szczególności, na podstawie:

  Centralne zarządzanie siecią placówek opiekuńczo-wychowawczych pozwoliło na szybkość wprowadzanych zmian, racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na placówki i wspólne przedsięwzięcia. Te wszystkie posunięcia zostały oparte na wyważonych działaniach zarówno wewnątrz Centrum – organizowanie, etapowe przekształcenie, tworzenie fachowego Zespołu, jak i na zewnątrz – kreowanie pozytywnego wizerunku wszystkich placówek, pozyskiwanie dla nich sponsorów i przyjaciół wspierających działalność.

 

 © Copyright 2012 COPOW w Tarnowie

2011 Centrum - COPOW w Tarnowie.
Powered by Joomla 1.7 Templates