Darczyńcy

 

 

"Gdzieś jeszcze istnieją wśród nas Anioły,
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
Lecz ich serce jest bezpiecznym portem
Dla wszystkich, którzy są w potrzebie
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń”

(Phil Bosmans)

 

 

 

   Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie wraz z koordynatorami i całą społecznością wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pragnie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i hojnością sprawili ogromną radość naszym dzieciom, spełniając ich marzenia.

 

 Jak można pomóc?

  Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych to dzieci i młodzież pochodząca z ubogich i niewydolnych wychowawczo rodzin, które doświadczyły w swoim życiu wielu cierpień. Ze swojej strony staramy się stworzyć im lepszy świat, by choć na chwilę mogły zapomnieć, że wychowują się poza swoim domem. Wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze w Tarnowie są pełne ciepła i miłości, jednak pomimo wielkiego zaangażowania całego personelu, zmagają się z trudnościami finansowymi. Z tego powodu gorąco apelujemy do Państwa o dar serca i wszelkie wsparcie finansowe, które przeznaczymy na zakup żywności, organizację wypoczynku letniego i zimowego, wycieczki i wyjazdy, doposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci, a także bieżącą, niezbędną modernizację placówek.

  Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję, podajemy numery kont, na które można dokonywać wpłaty:

 

  Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę niesienia pomocy potrzebującym, życzymy naszym Dobroczyńcom powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów zawodowych.

 

 

 

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Darczyńcy - COPOW w Tarnowie.
Powered by Joomla 1.7 Templates