Projektu ciąg dalszy

  W ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tarnowie otrzymało sprzęt komputerowy w postaci komputerów stacjonarnych, laptopów i drukarek, które zostały przekazane następującym placówkom opiekuńczo - wychowawczym:

 

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pogotowie Opiekuńcze" w Tarnowie
2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przyjazny Dom" w Tarnowie
3. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Tarnowie
4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie

 

 

 

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Projektu ciąg dalszy.
Powered by Joomla 1.7 Templates