Kwestionariusz kandydata na wolontariusza

 

  Jeżeli już zdecydowałeś się zostać wolontariuszem w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wypełnij kwestionariusz osobowy i dostarcz go do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie.

Pobierz Kwestionariusz kandydata na wolontariusza

 

Możesz również zgłosić swoją kandydaturę, wypełniając poniższy formularz.

 

 

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane
Imię *
Nazwisko *

 

Adres zamieszkania

Ulica *
Numer domu *
Numer mieszkania
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Data urodzenia * dd.mm.rrrr
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Wykształcenie *
Zawód *
Status zatrudnienia *zaznacz jedną odpowiedź
umowa o pracę
osoba bezrobotna
student
emeryt/rencista
Pracowałem/am już jako wolontariusz *
Chcę zostać wolontariuszem, ponieważ *
Chciałbym być wolontariuszem *
długoterminowo
regularnie
okazyjnie
Na pracę w wolontariacie mogę poświęcić tygodniowo *
1-2 godziny
2-5 godzin
5-10 godzin
więcej niż 10 godzin
Swoją posługę wolontariusza chcę pełnić jako *
opiekun
korepetytor
asystent organizacyjny
Preferuję wolontariat w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczejzaznacz jedną lub więcej odpowiedzi
“Przyjazny Dom“
“Słoneczny Dom“
im. Janusza Korczaka
“Pogotowie Opiekuńcze“
Chcę dodać swoje zdjęcie max. rozmiar 2 MB (*.jpg,*.png,*.bmp,*.gif)

 

 

Oświadczam, że: *
  • jestem osobą nie karaną za przestępstwo i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego,
  • zostałem/am poinformowany/a, że praca jest bezpłatna i będę ją wykonywał/a dobrowolnie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i  wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 96, poz. 873),
  • zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu placówki, w której będę wolontariuszem oraz zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków znajdujących się w tej placówce,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Kwestionariusz kandydata na wolontariusza.
Powered by Joomla 1.7 Templates